E-shop kvalita-v-kuchyni.cz - pohodlné nákupy z tepla domova

KVALITA-V-KUCHYNI » Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

SpolečnostKvalita v kuchyni - Libor PolomskýIČO: 73644625, se sídlem Jiráskova 441, Litvínov 43601, www.kvalita-v-kuchyni.cz, e-mail.: kvalitavkuchyni@gmail.com (dále jen „Správce“), tímto informuje své zákazníky v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) o způsobu a rozsahu zpracovávání jejich osobních údajů. Toto poučení se vztahuje na veškeré zpracovávání osobních údajů zákazníků Správce.

Správce zpracovává osobní údaje svých zákazníků, které získal v souladu s platnými právními předpisy a tyto osobní údaje shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu. Správce zpracovává osobní údaje svých zákazníků po dobu nezbytnou pro naplnění stanoveného účelu.

Tyto osobní údaje slouží k uzavření a realizaci smlouvy o nákupu zboží a bez těchto údajů není možné kupní smlouvu uzavřít a realizovat. V případě objednávky zboží budou tyto údaje zpracovávány po dobu vyžadovanou zákonem č. 536/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o účetnictví“). V případě registrace budou tyto údaje zpracovávány po celou dobu Vaší registrace a po skončení registrace též po dobu vyžadovanou Zákonem o účetnictví. V případě doručení zboží budou osobní údaje uchovávány po dobu vyžadovanou Zákonem o účetnictví a zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“). V případě úhrady zboží budou osobní údaje uchovávány po dobu vyžadovanou Zákonem o účetnictví, Zákonem o DPH a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Správce se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoliv podobě třetí straně (vyjma společností zajišťujících dopravu zboží nebo platební styk, které obdrží minimum informací nezbytné pro vyřízení konkrétní objednávky).

Údaje, které od Vás vyžadujeme jsou nezbytné k Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování Vaší platby za zboží.

Vaše osobní údaje budou dle zákona přísně zabezpečeny a použity pouze při komunikaci mezi prodávajícím a Vámi. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Stejným pravidlům podléhají i údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další činnosti v našem internetovém obchodě. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, datum narození a/nebo rodné číslo, telefonní číslo, e-mailovou adresu, podpis příp. biometrický podpis. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a pro případnou komunikaci eshopu se zákazníkem.

V případě registrace nám dáváte automaticky souhlas k tomu, abychom Vaše osobní údaje dle zákona zpracovávali a používali ke komunikaci s Vámi. Tento souhlas můžete kdykoli písemně ukončit.

Kupující bere na vědomí, že své osobní údaje sděluje dobrovolně. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený Kvalitě v kuchyni pro marketingové účely je platný po dobu 7 let, nejpozději však do odvolání souhlasu Kupujícím.

Pro případ jakéhokoliv právního sporu mezi Správcem a zákazníkem je Správce oprávněn zpracovávat výše uvedené osobní údaje zákazníka i jakékoliv osobní údaje, které Správce o zákazníkovi shromáždí, za účelem úspěšného vedení případného právního sporu. Veškeré takto získané osobní údaje zákazníka budou v případě právního sporu poskytnuty právním zástupcům Správce

 

Práva subjektů údajů (zákazníků e-shopu)

 

Zákazník bere na vědomí, že podle GDPR má právo:

 

-       požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje Správce zpracovává;

-       požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;

-       vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;

-       požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů, pokud ovšem jiný právní předpis nevyžaduje uchovávání těchto údajů;

-       v případě, že je zpracovávání osobních údajů založeno na uděleném souhlasu, má zákazník právo takový souhlas kdykoliv odvolat (prostřednictvím e-mailové adresy: kvalitavkuchyni@gmail.com);

-       v případě, že jsou osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu Správce, má zákazník právo vznést námitku proti takovému zpracovávání, Správce tyto osobní údaje pak dále nebude zpracovávat;

-       v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00 Praha 7 - Holešovicewww.uoou.cz.

 

Osobní údaje zákazníka nebudou předávány do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci ve smyslu článku 13 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

Správce informuje své zákazníky, že v žádném případě nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v článku 22 GDPR.

 

V případě, že budu mít jakýkoliv dotaz nebo požadavek, můžu se kdykoliv obrátit na Správce, konkrétně na zodpovědnou osobu, kterou je Libor Polomský, na tomto čísle a této 
e-mailové adrese: tel. + 420 720 518 439, e-mail: kvalitavkuchyni@gmail.com

 

 

O nás Naši dodavatelé Obchodní podmínky Reklamační řád Výstavy a veletrhy Kontakt Fotogalerie Videa Hygienická nezávadnost výrobků Ochrana osobních údajů Velkoobchod Napište nám Mapa webu

  © copyright Libor polomský - Kvalita v kuchyni, všechna práva vyhrazena

Tvorba www - Neofema s.r.o.  

 
Spolupracujeme: